Αγ.Ολγα Η Ισαποστολος (μετονομασθεισα Ελενη) Η Βασιλισσα (; - 969)_11 Ιουλίου of Kiev

Αγ.Ολγα Η Ισαποστολος (μετονομασθεισα Ελενη) Η Βασιλισσα (; - 969)_11 Ιουλίου of Kiev

Olga of Kiev (reigned 945-962)

Saint Olga, Princess of Kiev Wife of Prince Igor. After her husband's death, Olga ruled Kievan Rus as Regent on behalf of their son Sviatoslav. The first Rus ruler to convert to Christianity, she took the name Yelena after baptism.

Св. рівноапостольна велика княгиня Ольга О. Охапкін

Св. рівноапостольна велика княгиня Ольга О. Охапкін

A Handpainted icon of Princess Olga Equal-to-the-Apostles    See icon: https://catalog.obitel-minsk.com/st-olga-imp-02-01-23.html     #CatalogOfGoodDeeds #Orthodox #OrthodoxBlog #Icon #Iconography #OrderIcon #BuyIcon

This shoulder-long icon of St Olga can be painted in the Icon Painting Studio of St Elisabeth Convent using acrylic or tempera paints

Hand-painted wooden Saint Olga icon on a golden background. St. Olga was the first recorded female ruler in Russia and the first member of the ruling family of Kiev to adopt Christianity. She was canonized as the first Russian saint of the Orthodox Church. St. Olga was the widow of Igor I, Prince of Kiev.  Size: 8 ½" x 7". Date: 1800 AD.

Hand-painted wooden Saint Olga icon on a golden background. Olga was the first recorded female ruler in Russia and the first member of the ruling family of Kiev to adopt Christianity.

St. Olga icon

St. Olga icon

067-CB St Olga

An icon of the holy Princess Olga, Equal-to-Apostles.

St. Olga Of Kiev Equal-to-the-Apostles

Olga Of Kiev Equal-to-the-Apostles

Pinterest
Search