Καραγιλανη Ευαγγελία

Καραγιλανη Ευαγγελία

Καραγιλανη Ευαγγελία
Περισσότερες ιδέες από το Καραγιλανη
Ξοδεύουμε πολλά χρήματα για ρούχα, και θέλουμε να κρατήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να πλένουμε τα ρούχα μας σωσ

Ξοδεύουμε πολλά χρήματα για ρούχα, και θέλουμε να κρατήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να πλένουμε τα ρούχα μας σωσ

Instructions for Scallop Cast On

Instructions for Scallop Cast On

I had almost forgotten how to do this and realized there are no good tutorials on 3 strand braids on the internet - or if there are ...

I had almost forgotten how to do this and realized there are no good tutorials on 3 strand braids on the internet - or if there are ...

Knitted bow hat

Knitted bow hat

The lovely Audrey - free knitting pattern

The lovely Audrey - free knitting pattern

Easy Cable-Knit Hat

Easy Cable-Knit Hat

Joining blanket square Cast on three stitches on dpn. Slip last stitch to rh needle, pick up edge stick, pass slip stitch back to left needle, knit 2tog, knit middle stitch, rot for pop edge

Joining blanket square Cast on three stitches on dpn. Slip last stitch to rh needle, pick up edge stick, pass slip stitch back to left needle, knit 2tog, knit middle stitch, rot for pop edge

How to knit an i-cord. would be perfect and quite durable to hold onto those ever lost mittens or gloves on the little ones!!!

How to knit an i-cord. would be perfect and quite durable to hold onto those ever lost mittens or gloves on the little ones!!!

This simple knitting pattern makes a pretty herringbone or chevron design with nothing fancier than knits and purls. Suitable for novices. PATTERN: Cast on multiples of 8 | 1 - K1 p1 k1 p5 | 2 - K5 p1 k1 p1 | 3 - k1 p1 k5 p1 | 4 - k1 p5 k1 p1 | 5 - k1 p5 k1 p1 | 6 - k1 p1 k5 p1 | 7 - k5 p1 k1 p1 | 8 - k1 p1 k1 p5 | 9 - p4 k1 p1 k1 p1 | 10 - k1 p1 k1 p1 k4 | 11 - k3 p1 k1 p1 k2 | 12 - p2 k1 p1 k1 p3 | 13 - p2 k1 p1 k1 p3 | 14 - k3 p1 k1 p1 k2 | 15 - k1 p1 k1 p1 k4 | 16 - p4 k1 p1 k1 p1 |

This simple knitting pattern makes a pretty herringbone or chevron design with nothing fancier than knits and purls. Suitable for novices. PATTERN: Cast on multiples of 8 | 1 - K1 p1 k1 p5 | 2 - K5 p1 k1 p1 | 3 - k1 p1 k5 p1 | 4 - k1 p5 k1 p1 | 5 - k1 p5 k1 p1 | 6 - k1 p1 k5 p1 | 7 - k5 p1 k1 p1 | 8 - k1 p1 k1 p5 | 9 - p4 k1 p1 k1 p1 | 10 - k1 p1 k1 p1 k4 | 11 - k3 p1 k1 p1 k2 | 12 - p2 k1 p1 k1 p3 | 13 - p2 k1 p1 k1 p3 | 14 - k3 p1 k1 p1 k2 | 15 - k1 p1 k1 p1 k4 | 16 - p4 k1 p1 k1 p1 |

Birch Tree Scarf free knitting pattern link. Mine is being knitted in Debbie Bliss Cashmerino DK charcoal (will need 4 x 50g balls)

Birch Tree Scarf free knitting pattern link. Mine is being knitted in Debbie Bliss Cashmerino DK charcoal (will need 4 x 50g balls)