Εργασίες που θέλω να κάνω

168 Pins
 7mo
the numbers and hands are on top of each other to learn how to count them
Affichage des quantites sous forme de nombre constellations et doigts
an image of a card with clothes hanging on the clothesline, which says kaoapo
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Pre School, Preschool Kids, Flash Cards, Educational Toys, Preschool Activities, Google Chat, Blog Post, Preschool, Flash
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
there are two pictures with cats on the bed
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
a cartoon dog is walking down the road with a fire hydrant in front of him
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
a group of children standing on top of a grass covered hill with their hands in each other's pockets
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
a drawing of a boy on a skateboard in the middle of a road with trees
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
a blue and yellow balloon with stars on it
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
there are two signs with different animals in the same house and one has a dog on it
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
a cartoon dog is sitting in front of a rock and has the word katzo written on it
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
two pictures with children in different outfits and the words mippozta on them
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
there are two signs with the same boy and dog on them, both showing different expressions
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
an orange juice in a glass bottle next to a wooden barrel
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ