Αστέριος Καρδοματέας

Αστέριος Καρδοματέας

LARISSA / ο χειρότερος εχθρός σου είναι ο ίδιος σου ο εαυτός