Αστέριος Καρδοματέας
Αστέριος Καρδοματέας
Αστέριος Καρδοματέας

Αστέριος Καρδοματέας

ο χειρότερος εχθρός σου είναι ο ίδιος σου ο εαυτός