Περισσότερες ιδέες από το Stella
Cutting Busy Box for Toddlers & Preschoolers! Developing important Scissor…

Cutting Busy Box for Toddlers & Preschoolers! Developing important Scissor…

Taylor Swift Ours lyric wallpaper edit for samsung galaxy core prime by Chloe Is a Swiftie

Taylor Swift Ours lyric wallpaper edit for samsung galaxy core prime by Chloe Is a Swiftie

Снимка на Atelierele Funny Place.

Снимка на Atelierele Funny Place.

Variación: poner en el vaso los factores y en la cartulina en resultado. Actividad 1: poner cada vaso encima del resultado correspondiente. Actividad 2: leer el vaso y decir el número resultante, levantar vaso para autocorrección.

Variación: poner en el vaso los factores y en la cartulina en resultado. Actividad 1: poner cada vaso encima del resultado correspondiente. Actividad 2: leer el vaso y decir el número resultante, levantar vaso para autocorrección.

Снимка на Atelierele Funny Place.

Снимка на Atelierele Funny Place.

Το κουτί της ορθογραφίας γέμισε με λέξεις!

Το κουτί της ορθογραφίας γέμισε με λέξεις!

Handprint Chick Puppets are a great Spring craft or Easter craft for kids. This chick craft looks super cute and kids can actually play with them too! Such a fun handprint craft to encourage dramatic play and story telling.

Handprint Chick Puppets are a great Spring craft or Easter craft for kids. This chick craft looks super cute and kids can actually play with them too! Such a fun handprint craft to encourage dramatic play and story telling.

Kids with dyslexia can have extra difficulty learning sight words. Some of these words don't follow standard spelling rules, so they're not decodable. Others appear so often that kids have to recognize them quickly to be fluent readers. These tips can make learning sight words easier.

Kids with dyslexia can have extra difficulty learning sight words. Some of these words don't follow standard spelling rules, so they're not decodable. Others appear so often that kids have to recognize them quickly to be fluent readers. These tips can make learning sight words easier.

Multiplication Wheels Interactive Fun for Times Tables

Multiplication Wheels Interactive Fun for Times Tables

Η θεματική ορθογραφία των λέξεων είναι συχνά δύσκολο να απομνημονευτεί. Επίσης, υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή και χωρίς τ...

Η θεματική ορθογραφία των λέξεων είναι συχνά δύσκολο να απομνημονευτεί. Επίσης, υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή και χωρίς τ...