Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Parisian artist Paul Colins was arguably the best jazz poster artist ever, and this (above) is his most famous poster.

Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Movie Poster, For Movie "Princess TamTam", Starring Josephine Baker,

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

She could make such a silly and impish face still look beautiful in a bizzare way.

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Αποτέλεσμα εικόνας για "Le Tumulte Noir" ("The Black Craze")

Pinterest
Search