Πάμε ταξιδάκι, ημερολόγιο των ταξιδιών μας

Πάμε ταξιδάκι, ημερολόγιο των ταξιδιών μας

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Το Ρολόι

Το Ρολόι

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ...Γιανίτσαρο

Πάμε ταξιδάκι, ημερολόγιο των ταξιδιών μας

Πάμε ταξιδάκι, ημερολόγιο των ταξιδιών μας

For the past three years, the Hellas Dancers of Holy Trinity Greek  Orthodox Church in Clearwater, Florida have placed in the top three at  the Hellenic Dance and Choral Festival.  Their dramatic Yianitsari and  Boules presentation, complemented by spectacular and elaborately  detailed armatoliki costumes, is not only a faithful reproduction of  the carnival of Naousa, or Naoussa, but a guaranteed crowd-pleaser.   Naousa is a city in the Imathia Prefecture of Macedonia, Greece.

For the past three years, the Hellas Dancers of Holy Trinity Greek Orthodox Church in Clearwater, Florida have placed in the top three at the Hellenic Dance and Choral Festival. Their dramatic Yianitsari and Boules presentation, complemented by spectacular and elaborately detailed armatoliki costumes, is not only a faithful reproduction of the carnival of Naousa, or Naoussa, but a guaranteed crowd-pleaser. Naousa is a city in the Imathia Prefecture of Macedonia, Greece.

Traditional Carnival Celebration in Naoussa

Traditional Carnival Celebration in Naoussa

Pinterest
Αναζήτηση