Εικόνες

Collection by Katerina

47 
Pins
Katerina
The Theotokos by Stelios Stelios of Cyprus Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, Church Icon, Russian Icons, Biblical Art, Mary And Jesus, Catholic Art

Παρασκευή Δ'Χαιρετισμών-Ύμνος άπας ηττάται τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου. Συγκεντρωθήκαμε γιά τέταρτη φορά σήμερα, ἀγαπητοί μου, τέταρτη Παρασκευή τῶν Χ...

Icon of St Charikleia--aka Haraklia--of the 40 Virgins Religious Images, Religious Icons, Religious Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Christian Mysticism, Church Icon, Roman Church, Religious Paintings

Αγ.Χαρικλεια Αγ.Τεσσαράκοντα Παρθένες & Ασκήτριες & Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών) __September 1

Why Mary Is the Most Important Human Figure in Christianity - The Catalog of Good Deeds Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, Russian Icons, Orthodox Christianity, Art Thou, Madonna And Child, Catholic Art

Why Mary Is the Most Important Human Figure in Christianity - The Catalog of Good Deeds

Transitioning from Protestantism to the Orthodox Church a bit over a decade ago was for me a fairly seamless one. I was already well...

St Paisius by Maxim Sheshukov Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Icons, Religious Art, Holly Pictures, Faith Of Our Fathers, Picture Icon, New Saints, Exotic Art

«Γέροντα Παΐσιε, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια;»

Λόγοι πνευματικοί

The Archangel Michael is given several roles in the Tradition and Scriptures. He is the chief of the Archangels. He fights against Satan, rescues and brings souls to judgement, and intervenes to help us in times of need. Religious Pictures, Religious Icons, Religious Art, Saint Gabriel, Religion Catolica, Byzantine Icons, Archangel Michael, Catholic Saints, Guardian Angels

Archangel Michael

This icon is mounted on one of the Deacon's doors at Holy Transfiguration Antiochian Orthodox Church in Boise ID. www.holy-icons.com

Archangel Gabriel by Matthew Garrett Religious Images, Religious Icons, Religious Art, Matthew Garrett, Saint Gabriel, Arhanghelul Gabriel, Archangel Michael, City Of Angels, Prayer Cards

Archangel Gabriel

This icon is mounted on one of the Deacon's doors at Holy Transfiguration Antiochian Orthodox Church in Boise ID. www.holy-icons.com

Like the Prodigal Son, We Must Come to our Senses (St. Paisios the Athonite) Prodigal Child, True Faith, Religious Icons, Orthodox Icons, Spiritual Life, Bible Lessons, Christian Life, Holy Spirit, Getting Old

Like the Prodigal Son, We Must Come to our Senses (St. Paisios the Athonite)

St. Paisios the Athonite said the following: God is very near us, but also very high. In order for someone to have God bend to descend an...

Pinterest