Καρτέλα για τα ουσιαστικά.

The world's first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Teaching Methods, Teaching Kids, Special Education, Grammar, School Ideas, Math, Apple, Language, Mathematics

Greek Language, School Projects, Grammar, Teaching Methods, Teaching Ideas, School Stuff, Dyslexia, Speech Therapy, Montessori

Τα μέρη του λόγου - Αφίσες

The world's first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Μαθαίνω να κλίνω ουσιαστικά (1).Θυμάμαι πως κλίνονται τα παρακάτω ουσιαστικά: (Μπορείς να κοιτάςστο βιβλίο σου στη σελ. 14...

Μαθαίνω να κλίνω ουσιαστικά (1).Θυμάμαι πως κλίνονται τα παρακάτω ουσιαστικά: (Μπορείς να κοιτάςστο βιβλίο σου στη σελ. 14...

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α,η μέλισσα

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α,η μέλισσα

Κύρια Ουσιαστικά – Κοινά ουσιαστικά1. Διαβάζω το παρακάτω κείμενο. Γράφω με κεφαλαίο τα κύρια ουσιαστικά,δηλαδή τα ονόματα.Ο στέφανος και ο γρηγόρης είναι συμμ…

Κύρια Ουσιαστικά – Κοινά ουσιαστικά1. Διαβάζω το παρακάτω κείμενο. Γράφω με κεφαλαίο τα κύρια ουσιαστικά,δηλαδή τα ονόματα.Ο στέφανος και ο γρηγόρης είναι συμμ…

Κλίση ανισοσύλλαβων αρσενικών ουσιαστικών σε -ης,ο φούρναρης

Κλίση ανισοσύλλαβων αρσενικών ουσιαστικών σε -ης,ο φούρναρης

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η,η λίμνη

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η,η λίμνη

Κλίση ανισοσύλλαβων θηλυκών ουσιαστικών σε -ού,η μαϊμού

Κλίση ανισοσύλλαβων θηλυκών ουσιαστικών σε -ού,η μαϊμού

Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε -ος,το δάσος

Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε -ος,το δάσος

Pinterest
Search