Διδασκαλία

357 Pins
 3mo
an open notebook with spanish words and a cartoon bird on the page, which is written in two different languages
Τα μέρη του λόγου
Πρώτοι και στην...Ε τάξη: Τα μέρη του λόγου
an orange and white frame with words in different languages on the bottom right hand corner
Της ή τις - worksheet
a poster with the names of different languages in russian and english, including an image of a hot air balloon
Τα παρεπόμενα του ρήματος – Νέα Ελληνικά
a pink and white poster with words in russian on the bottom right hand corner, above which is an illustration of cherries
Εκτυπώσιμα: Η Ορθογραφία του Αορίστου
an ancient greek language poster with the words in different languages and numbers on it's sides
Τον ή των - worksheet
the worksheet for children's english and russian language workbook, with pictures of
Γλωσσική αυτοβιογραφια interactive worksheet
an english worksheet with the words and pictures for children to learn in spanish
Συνώνυμα-Αντώνυμα worksheet
a poster with different types of writing on it
Εκτυπώσιμες Καρτέλες: Συζυγίες
a list with an owl on it and the words oyjaztastka written in russian
PrwtoKoudouni
Τα μέρη του λόγου - Αφίσες
the russian language is written in different languages and has an image of doughnuts on it
Εκτυπώσιμες Καρτέλες: Ρήματα σε -ίζω
a menu with an animal on it
the words in different languages are written on white paper with orange and green arrows pointing towards each other
Grammar