Φωτεινή Κατρακάζου

Φωτεινή Κατρακάζου

Ο κάθε άνθρωπος ενώ δεν έχει καμία εξουσία στο γεγονός της υπάρξεως του, έχει απόλυτη εξουσία στο νόημα που θα δώσει στην υπαρξή του!!!
Φωτεινή Κατρακάζου
More ideas from Φωτεινή