Περισσότερες ιδέες από το sf
There is so much more you can do to get that better butt without ever doing a single squat:

There is so much more you can do to get that better butt without ever doing a single squat:

Students race to pass a hula hoop around each other while holding hands as they play cooperative games while participating in the Building Leaders And Strong Tomorrows

Students race to pass a hula hoop around each other while holding hands as they play cooperative games while participating in the Building Leaders And Strong Tomorrows

DIY Backyard Games

DIY Backyard Games

Caterpillar Race....Have your kids form teams (At least two) and form a straight line.   In between each player is a balloon and they must get to the finish line without dropping their balloon.  They can only keep their balloons from dropping by using their chest and the other players back.   If a balloon drops, then the team must stop and pick it back up.

Caterpillar Race....Have your kids form teams (At least two) and form a straight line. In between each player is a balloon and they must get to the finish line without dropping their balloon. They can only keep their balloons from dropping by using their chest and the other players back. If a balloon drops, then the team must stop and pick it back up.

The BEST gift basket ideas you need to see! Includes gift basket theme ideas like get well basket, housewarming basket, Christmas basket, and birthday gift basket ideas.

The BEST gift basket ideas you need to see! Includes gift basket theme ideas like get well basket, housewarming basket, Christmas basket, and birthday gift basket ideas.

Banco DIY con un palé - instructables.com

Banco DIY con un palé - instructables.com

Kijk wat ik gevonden heb op Freubelweb.nl: een leuk knutselidee om samen met de kinderen te maken!

Kijk wat ik gevonden heb op Freubelweb.nl: een leuk knutselidee om samen met de kinderen te maken!

Popsicle Stick Catapult for Kids STEM Activity.

Popsicle Stick Catapult for Kids STEM Activity.

MENTŐÖTLET - kreáció, újrahasznosítás:

MENTŐÖTLET - kreáció, újrahasznosítás:

Awesome-STEM-Activity-for-Kids-Make-a-Craft-Stick-Catapult

Awesome-STEM-Activity-for-Kids-Make-a-Craft-Stick-Catapult