Κωνσταντίνα Δαγαλάκη

Κωνσταντίνα Δαγαλάκη

Κωνσταντίνα Δαγαλάκη
Περισσότερες ιδέες από το Κωνσταντίνα
On creativity: | 17 Of The Most Inspirational Things Lady Gaga Has Ever Said

On creativity: | 17 Of The Most Inspirational Things Lady Gaga Has Ever Said

― Wish I Was Here (2014)Aidan: You know, sometimes in life you can get kinda stuck and you feel like you should have changed chapters by now, but you can’t. (Loved this movie)

― Wish I Was Here (2014)Aidan: You know, sometimes in life you can get kinda stuck and you feel like you should have changed chapters by now, but you can’t. (Loved this movie)

(make that 3 weeks.) from "Zerkalo" (Film; 1975) (dir. Andrei Tarkovsky):

(make that 3 weeks.) from "Zerkalo" (Film; 1975) (dir. Andrei Tarkovsky):

Spring quote

Spring quote

And we can be heroes just for one day

And we can be heroes just for one day