Σχολικές δραστηριότητες

307 Pins
 · Last updated 2mo
Curated by
the words in different languages are shown on a blue background
Πολύ και πολύς-πολλή-πολύ
a worksheet with numbers and symbols for kids to practice addition skills on the number line
Refuerzo Matematicas Segundo Primaria Para Imprimir 3EF
Refuerzo Matematicas Segundo Primaria Para Imprimir
a spanish subtraction sheet with numbers and symbols
Descarga Nuestro Cuadernillo De Restas Gratis En Pdf BC4
an addition worksheet for the number 1 to 10 with pictures and numbers on it
Fichas matemáticas
an advertisement with different types of food in russian on a white board, including tomatoes, bananas and bread
Κολπάκι για το τελικό - ν