ΚΕΚ ΑΚΜΗ

ΚΕΚ ΑΚΜΗ

www.akmi-kek.gr
Μαυροκορδάτου 1-3, Αθήνα / Το ΚΕΚ ΑΚΜΗ είναι μέλος του εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της κατάρτισης, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
ΚΕΚ ΑΚΜΗ