Ελπίδα Καραμουσαλή

Ελπίδα Καραμουσαλή

Ελπίδα Καραμουσαλή
Περισσότερες ιδέες από το Ελπίδα
Μιλώντας για κάποιον! Έτοιμα θέματα & φράσεις για να γράψει ένα παιδί με Δυσλεξία | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Μιλώντας για κάποιον! Έτοιμα θέματα & φράσεις για να γράψει ένα παιδί με Δυσλεξία | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Λογισμικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!

Λογισμικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!

10 άγνωστες & ιδιαίτερες δεξιότητες των δυσλεκτικών παιδιών! Εκτυπώστε το poster!

10 άγνωστες & ιδιαίτερες δεξιότητες των δυσλεκτικών παιδιών! Εκτυπώστε το poster!

What To Do When Your Reading Curriculum 'Isn't Working' - Homeschooling with Dyslexia

What To Do When Your Reading Curriculum 'Isn't Working' - Homeschooling with Dyslexia

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

100 writing prompts

100 writing prompts

Dyslexia at home: Ο τροχός των λέξεων! Δυσλεξία & Παραγωγή λόγου

Dyslexia at home: Ο τροχός των λέξεων! Δυσλεξία & Παραγωγή λόγου

Dyslexia at home: Πώς φτιάχνεται μια πρόταση; Άσκηση που βελτιώνει το γραπτό λόγο στα Δυσλεξικά παιδιά

Dyslexia at home: Πώς φτιάχνεται μια πρόταση; Άσκηση που βελτιώνει το γραπτό λόγο στα Δυσλεξικά παιδιά

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με 5 συμπληρωμένα σχεδιαγράμματα για την παραγωγή γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Για 5 ...

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με 5 συμπληρωμένα σχεδιαγράμματα για την παραγωγή γραπτού λόγου στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Για 5 ...

Are you after some more fun math games that you can use with your students? Maybe you’re teaching your kids about problem solving or you would like to develop their number work. I find math card games are a fantastic way for kids to practice and consolidate math skills, but in a non-threatening and highly motivational way. If you’re looking for some easy card games to provide consolidation of a concept you have already taught, I’m sharing my top 6 fun math games using cards.

Are you after some more fun math games that you can use with your students? Maybe you’re teaching your kids about problem solving or you would like to develop their number work. I find math card games are a fantastic way for kids to practice and consolidate math skills, but in a non-threatening and highly motivational way. If you’re looking for some easy card games to provide consolidation of a concept you have already taught, I’m sharing my top 6 fun math games using cards.