Ελπίδα Καραμουσαλή

Ελπίδα Καραμουσαλή

Ελπίδα Καραμουσαλή
Περισσότερες ιδέες από το Ελπίδα
Άσκηση -ι/-η

Άσκηση -ι/-η

The bottomline in knowing how to teach kids with dyslexia to read is that there are methods and approaches that have been proven to work and those that haven't.

The bottomline in knowing how to teach kids with dyslexia to read is that there are methods and approaches that have been proven to work and those that haven't.

Μιλώντας για κάποιον! Έτοιμα θέματα & φράσεις για να γράψει ένα παιδί με Δυσλεξία | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Μιλώντας για κάποιον! Έτοιμα θέματα & φράσεις για να γράψει ένα παιδί με Δυσλεξία | Δυσλεξία at home. | Bloglovin’

Λογισμικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!

Λογισμικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες!

10 άγνωστες & ιδιαίτερες δεξιότητες των δυσλεκτικών παιδιών! Εκτυπώστε το poster!

10 άγνωστες & ιδιαίτερες δεξιότητες των δυσλεκτικών παιδιών! Εκτυπώστε το poster!

What To Do When Your Reading Curriculum 'Isn't Working' - Homeschooling with Dyslexia

What To Do When Your Reading Curriculum 'Isn't Working' - Homeschooling with Dyslexia

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

100 writing prompts

100 writing prompts

Dyslexia at home: Ο τροχός των λέξεων! Δυσλεξία & Παραγωγή λόγου

Dyslexia at home: Ο τροχός των λέξεων! Δυσλεξία & Παραγωγή λόγου

Dyslexia at home: Πώς φτιάχνεται μια πρόταση; Άσκηση που βελτιώνει το γραπτό λόγο στα Δυσλεξικά παιδιά

Dyslexia at home: Πώς φτιάχνεται μια πρόταση; Άσκηση που βελτιώνει το γραπτό λόγο στα Δυσλεξικά παιδιά