Kelly Sotiriou

Kelly Sotiriou

Athens, Greece / Made in Greece. Postgraduate student of law.