Μικρόκοσμος

Μικρόκοσμος

Καποδιστρίου 44, Μοσχάτο / Κέντρο μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης