Ιησούς

20 Pins
 1mo
Collection by
a painting of jesus holding a box in front of a wall with other items on it
an icon depicting the birth of jesus
«Ήθελα και εγώ να κλαίω όπως η Παναγία»
Πνευματικοί Λόγοι: «Ήθελα και εγώ να κλαίω όπως η Παναγία»
an image of the nativity of our lord
the icon of jesus christ is on display
an icon of jesus with the words to ron manahion written on it's face
a painting of jesus holding a staff
an icon of jesus holding a green stick
ICON PAINTING WORKSHOP J.VEGKOS M.KILLET, HANDMADE BYZANTINE RELIGIOUS PAINTINGS, CHURCH, SAINTS
the person holding a stick and wearing a crown on it's head is depicted in this
jesus holding the cross with his hands
Orthodox Gladness
an icon depicting the birth of jesus
an icon depicting the last supper of jesus
an icon of jesus holding a banner with angels around him and the words, i am god on it
Synaxarion for the Holy Mandylion and Holy Keramion of Edessa
Synaxarion para o Santo Mandylion e Santo Keramion de Edessa | Mistagogia CENTRO…
an icon of jesus holding a staff
an icon of jesus holding a staff
an icon of jesus with red cloth draped around his body and crown of thorns on his head
the last supper is depicted in this painting
Ι.ΒΕΓΚΟΣ Μ.ΚΙΛΛΕΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
the last supper is depicted in this painting
Тайная вечеря