Σχεδιάγραμμα για τη συγγραφή περίληψης.

Σχεδιαγράμματα (Graphic Organizers)

Το πιάτο slider! Η ορθογραφία των ουσιαστικών αλλιώς!

Το πιάτο slider! Η ορθογραφία των ουσιαστικών αλλιώς!

Οι μικροί ψαράδες! Το πιο απλό παιδαγωγικό παιχνίδι στη θάλλασα!

Οι μικροί ψαράδες! Το πιο απλό παιδαγωγικό παιχνίδι στη θάλλασα!

Φωνημική διάκριση με scrabble!

Φωνημική διάκριση με scrabble!

Dyslexia at home: Ασκήσεις Δυσλεξία at home με μια ματιά! Φωνημική διάκριση με ποτήρια & πομ πομ!

Dyslexia at home: Ασκήσεις Δυσλεξία at home με μια ματιά! Φωνημική διάκριση με ποτήρια & πομ πομ!

Γυμναστική δαχτύλων! 3 ασκήσεις με καλαμάκια για παιδιά με Δυσγραφία

Γυμναστική δαχτύλων! 3 ασκήσεις με καλαμάκια για παιδιά με Δυσγραφία

Ο μαγνητικός δρόμος των γραμμάτων! Άσκηση βελτίωσης ανάγνωσης στη δυσλεξία

Ο μαγνητικός δρόμος των γραμμάτων! Άσκηση βελτίωσης ανάγνωσης στη δυσλεξία

Ο μαγνητικός δρόμος των γραμμάτων! Άσκηση βελτίωσης ανάγνωσης στη δυσλεξία

Ο μαγνητικός δρόμος των γραμμάτων! Άσκηση βελτίωσης ανάγνωσης στη δυσλεξία

Φωνημική διάκριση με scrabble!

Φωνημική διάκριση με scrabble!

Pinterest
Search