Σουλτάνα Κιριβατάκη

Σουλτάνα Κιριβατάκη

Σουλτάνα Κιριβατάκη
More ideas from Σουλτάνα
Elam. Striding figure w/ ibex horns, a raptor skin draped around the shoulders, & upturned boots. Proto-Elamite, 3000 BC, Mesopo-tamia. This solid-cast sculpture is one of a pair of nearly identical images of a hero or a demon wearing the upturned boots assoc. with highland regions, his power enhanced by the mighty horns of the ibex

Proto-Elamite bronze figure af a man, 3000 B. This solid-cast sculpture is one of a pair of nearly identical images of a hero or a demon wearing the upturned boots associated with highland regions, his power enhanced by the mighty horns of the ibex.