Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Narrative writing (Πώς γράφω ένα αφηγηματικό κείμενο;)

Μια από τις αφίσες για την παραγωγή αφηγηματικών κειμένων. Αυτή η αφίσα παρουσιάζει οδηγίες για την παραγωγή ενός αφηγηματικού κειμένου.

Φτιάχνω ομώνυμα κλάσματα

Φτιάχνω ομώνυμα κλάσματα

Σύντομη διαίρεση δεκαδικού  με το 10, 100, 1.000  • Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα  αριστερά κατά τόσες θέσεις όσες ε...

Σύντομη διαίρεση δεκαδικού με το 10, 100, 1.000 • Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα αριστερά κατά τόσες θέσεις όσες ε...

Ανάλογα και αντίστροφα ποσά

Ανάλογα και αντίστροφα ποσά

Εξισώσεις - ΣΤ' Δημοτικού

Εξισώσεις - ΣΤ' Δημοτικού

webdasKALOI

webdasKALOI

Ισοδύναμα κλάσματα

Ισοδύναμα κλάσματα

Διαιρώ κλάσμα με κλάσμα

Διαιρώ κλάσμα με κλάσμα

Μαθηματικά - Κλάσματα: ''Μαθαίνω τα είδη των κλασμάτων''

Μαθηματικά - Κλάσματα: ''Μαθαίνω τα είδη των κλασμάτων''

Μετατροπή μεικτού κλάσματος σε απλό και το αντίστροφο

Μετατροπή μεικτού κλάσματος σε απλό και το αντίστροφο

Pinterest
Αναζήτηση