Μαρία-Βασιλική

Μαρία-Βασιλική

Μαρία-Βασιλική
More ideas from Μαρία-Βασιλική

His name is Oliver Twist. He is an orphan. Oliver runs into problems. The photo is from the film 'Oliver Twist'.