Περισσότερες ιδέες από το ili.lou
Ah, comic sans - Imgur

Ah, comic sans - Imgur

Πηγή: tilestwra.com

Πηγή: tilestwra.com

Ακόμα κ όταν σκάσει κάτω ξέρεις πώς νιώθεις για το αποτέλεσμα κ αυτο τα λέει όλα

Ακόμα κ όταν σκάσει κάτω ξέρεις πώς νιώθεις για το αποτέλεσμα κ αυτο τα λέει όλα

Paragraph Reminder~  This is great for students who are beginning to write multi-paragraph narratives or essays.  Simple, clear, and helpful!

Paragraph Reminder~ This is great for students who are beginning to write multi-paragraph narratives or essays. Simple, clear, and helpful!

HOW TO write a book (I don't really want to write a book)

HOW TO write a book (I don't really want to write a book)

Κουρτ Βόνεγκατ, Αμερικανός συγγραφέας.

Κουρτ Βόνεγκατ, Αμερικανός συγγραφέας.

Phobia

Phobia

If the world were a village of 100 people « 9greg

If the world were a village of 100 people « 9greg

Yes. This. No one looks at you in as much detail as you do and it is HARMFUL. Cut your mirror time! It's ruining your self image!

Yes. This. No one looks at you in as much detail as you do and it is HARMFUL. Cut your mirror time! It's ruining your self image!