ΑΓΙΟΙ

Collection by Κατερίνα Γκίνου • Last updated 3 weeks ago

63 
Pins
 • 
7 
Followers
Κατερίνα Γκίνου
  Orthodox Prayers, Orthodox Christianity, Prayer For Family, My Prayer, Ancient Greek Quotes, Prayer And Fasting, Everyday Quotes, Philosophy Quotes, Religious Images
Orthodox ChristianityPrayer For FamilyPrayer And FastingEveryday QuotesReligious Images

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ – ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΪΔ * * * Ψαλμός Α’ 1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. 2 ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. 3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται. 4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾿ ἢ ὡσεὶ…

Σας «γλωσσοτρώνε»; Διαβάστε αυτό και δεν θα σας πειράζει τίποτα! Greek Love Quotes, God Prayer, Kirchen, Self Help, Psalms, Wise Words, Positive Quotes, Affirmations, Psychology

Σας «γλωσσοτρώνε»; Διαβάστε αυτό και δεν θα σας πειράζει τίποτα!

Σας «γλωσσοτρώνε»; Διαβάστε αυτό και δεν θα σας πειράζει τίποτα!

The virgin Mary Religious Icons, Religious Art, Hail Holy Queen, Religion, Sign Of The Cross, Queen Of Heaven, Russian Icons, Blessed Mother Mary, Mary And Jesus
Religious IconsReligious ArtSign Of The Cross

Διώξτε το θυμό με αυτή την Προσευχή - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ιησού, Υιέ του Θεού, ο πραής και ταπεινός τη καρδία, κατάπεμψον κατά το μέγα και πλούσιον έλεός σου και εν ταίς καρδίαις ημών το πνεύμα της ειρήνης και της πραότητος, ίνα ειρηνεύοντες εκ του κακίστου πάθους του θυμού, μνημονεύομεν αεί του ενδόξου και φοβερού ονόματός σου μετά καρδίας γαληνιώσης.

Priscilla Presley, on the day of her wedding to Elvis Presley. She is just stunning. Priscilla Presley Wedding, Young Priscilla Presley, Elvis Und Priscilla, Priscilla Queen, Elvis Presley Family, Lisa Marie Presley, Selena, Before Wedding, Looks Style
Elvis Und PriscillaPriscilla QueenLisa Marie Presley

13 Pictures of Young Priscilla Presley

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Βραδινή προσευχή

Βραδινή προσευχή

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα…

An Icon of Christ's Maternal Lineage Orthodox Prayers, Orthodox Catholic, Catholic Art, Religious Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Writing Icon, Church Icon, Roman Church
Catholic ArtReligious ArtByzantine ArtWriting Icon

An Icon of Christ's Maternal Lineage

The above fresco, which is found in the Chapel of Saint George at the Parish Church of Saint Kosmas in Nea Philadelphia outside Athens, dep...

Η καμπύλη που ισιώνει... Greek Quotes, Great Words, Christian Faith, True Words, Christianity, Spirituality, Inspirational Quotes, Sayings, Quotes
Greek QuotesChristian FaithTrue WordsSpiritualityQuotes

Η καμπύλη που ισιώνει...

Πνευματικοί Λόγοι: Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: «Από την στιγμή που θα πιστέψει ο άνθρωπος ότι δεν έσφαλε, τότε έκανε ένα μεγάλο σφάλμα.» Jesus Christ Images, Byzantine Icons, Orthodox Christianity, Orthodox Icons, Wise Quotes, Faith In God, Religious Art, Christian Faith, Holy Spirit
Jesus Christ ImagesOrthodox ChristianityReligious ArtChristian Faith

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης: «Από την στιγμή που θα πιστέψει ο άνθρωπος ότι δεν έσφαλε, τότε έκανε ένα μεγάλο σφάλμα.»

Λόγοι πνευματικοί

Αγία Αικατερίνη - Ναζαρινής Τέχνης... - OramaWorld.Com Byzantine Icons, Byzantine Art, Religious Images, Religious Art, Religious Tolerance, Holy Mary, Catholic Art, Orthodox Icons, Christianity
Byzantine ArtReligious ImagesReligious ArtCatholic Art

Αγία Αικατερίνη - Ναζαρινής Τέχνης Εικόνα

Αγία Αικατερίνη - Ναζαρινής Τέχνης Εικόνα, Τιμή: από $4.00USD,...

"Οταν θα ακούσετε να φωνάζουν διωγμός στους Χριστιανούς, μη φοβηθείτε, μη δειλιάσετε" - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Θ᾿αντισταθούμε ως Έλληνες, ως Ελληνίδες, ως χριστιανοί

Saint Catherine of Alexandria Holly Pictures, Print Pictures, Christian Images, Christian Art, Catholic Art, Catholic Saints, Religious Icons, Religious Art, Beata Santa Catarina

THE RACCOLTA

Saint Catherine of Alexandria

Святая Великомученица Екатерина St Catherine Of Alexandria, Avatar The Last Airbender Art, Blessed Virgin Mary, Orthodox Icons, Medieval Art, Sacred Art, Religious Art, Narnia, Catholic

Святая Великомученица Екатерина

St Seraphim of Sarov “Acquire the Spirit of Peace and a thousand souls around you will be saved. Queen Of Heaven, Biblical Art, Holy Mary, Blessed Virgin Mary, Orthodox Icons, Blessed Mother, Mother Mary, Christian Art, Religious Art
Blessed Virgin MaryBlessed MotherMother MaryReligious Art

Лучшие иконы и молитвы Серафима Саровского. Высоко высоко живёт Серафим живёт Серафим почти херувим

http://131.r.photoshare.ru/01312/00c856b54d40759b18a40d274c86ab1fc1cbca6e.jpg редкая старинная икона Серафима Саровского в HD в высоком разрешении 2,3 Mb Оригинал : 2304x2802 (2.33 MB) Высоко высоко живёт Серафим, живёт Серафим, почти херувим. Александр Богданов (Саша Богданов)…

  Greek Quotes, Good Morning, God, Decor, Buen Dia, Dios, Decoration, Bonjour, Bom Dia
Greek QuotesGodDiosBonjourBom Dia