Αγάπη

1.9k Pins
 · Last updated 8mo
a cup of coffee sitting on top of a towel next to an autumn leaf and acorn
there is a cup of coffee and some pink flowers on the wooden table with words happy thursday
a boat sitting on top of a sandy beach next to the ocean under a cloudy sky
some pink flowers are blooming in the grass with a blue sky in the background
- eikones top Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα
- eikones top Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα
some pink flowers are blooming in the grass with a blue sky in the background
- eikones top Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα
- eikones top Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα
a valentine's day card with red roses and hearts on the paper, in russian
a cup filled with hearts floating out of it's top and the words in russian are
a red and white heart shaped ornament
a greeting card with roses and leaves on it, in the language of congratulations for an employee
a teddy bear holding a cake with hearts on it's chest and saying happy birthday kannupa