ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
More ideas from ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
guilty

Quote on office ecard: I thought I wanted a career. Turns out I just wanted paychecks. - Peg It Board

TRUE

I was not, am not and never will be a runner even though I can picture a young, thin me in a really cute running outfit, ipod plugged into my ears and long ponytail swinging from side to side. Alas, I am not a runner.

True

Funny Friendship Ecard: I stay fat because it would not be fair to all the thin people if I were this good-looking, intelligent, funny, AND thin. It's a public service, really.