ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
More ideas from ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
TRUE

I was not, am not and never will be a runner even though I can picture a young, thin me in a really cute running outfit, ipod plugged into my ears and long ponytail swinging from side to side. Alas, I am not a runner.