Κοινωνικό Ιατρείο Αρκαλοχωρίου

Κοινωνικό Ιατρείο Αρκαλοχωρίου

Κοινωνικό Ιατρείο Αρκαλοχωρίου
More ideas from Κοινωνικό Ιατρείο
A káosz gyermekei vagyunk, és a változás mélystruktúrája a felbomlás. Lényegében nincs semmi más, csak a bomlás és a káosz feltartóztathatatlan áradata. Célnak nyoma sincs; semmi nem maradt ezen az irányultságon kívül. Ha tárgyilagosan pillantunk az univerzum mélyébe, kénytelenek vagyunk elfogadni ezt a kilátástalanságot. Peter Atkins

The core of our galaxy Staring to the Sagittarius region during a clear summer night is always a moving experience. Naked eye cannot count the stars. But a good pair of binoculars is enough to.

The creation of this font was inspired with the constellation "Canis Minor". In the constellation, there are two bright stars - Procyon and Gomeisa. Procyon is the eighth brightest star in the sky. Two small accent point in the font - the two stars. Font …

The creation of this font was inspired with the constellation Canis Minor. In the constellation, there are two bright stars - Procyon and Gomeisa. Procyon is the eighth brightest star in the sky. Two small accent point in the font - the two stars.

Twinkling Galaxies Fill the Silhouettes of the Female Form - My Modern Met

Twinkling Galaxies Fill the Silhouettes of the Female Form - My Modern Met. New Jersey-based photographer Taylor Allen overlays the twinkling visuals of galaxies over the female form in his series titled Astronomy.