Περισσότερες ιδέες από το Korfes
To Πόρτο Κάγιο , οι Πειρατές και τα Ορτύκια ...  .Το Πόρτο Κάγιο ήταν ένα ονομαστό κρησφύγετο πειρατών.  Αν τύχη και καμιά φορά καράβι να ξεπέση, από τις αμαρτίες του στον τόπον τους να πέση, Φραντζέσικο, Σπανιόλικο, Εγκλέζικον ή άλλο, ή Τούρκικον, Μοσκόβικο, μικρό ή και μεγάλο, καθένας το μεράδι του να πάρη γιε μου θέλει. ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/periodiko/15-1-2016.html

To Πόρτο Κάγιο , οι Πειρατές και τα Ορτύκια ... .Το Πόρτο Κάγιο ήταν ένα ονομαστό κρησφύγετο πειρατών. Αν τύχη και καμιά φορά καράβι να ξεπέση, από τις αμαρτίες του στον τόπον τους να πέση, Φραντζέσικο, Σπανιόλικο, Εγκλέζικον ή άλλο, ή Τούρκικον, Μοσκόβικο, μικρό ή και μεγάλο, καθένας το μεράδι του να πάρη γιε μου θέλει. ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/periodiko/15-1-2016.html

Περίληψη  Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διατροφής τριών θηραματικών ειδών πτηνών χρησιμοποιώντας διαφορετικά δείγματα υπολειμμάτων τροφής ( πρόλοβοι , στομάχια , κόπρανα ). Τα είδη που μελετήθηκαν ήταν το ευρωπαϊκό ορτύκι ( Coturnix coturnix coturnix), ( στο εξής ορτύκι ) , η o ρεινή πέρδικα ( Alectoris graeca graeca) και ο κολχικός φασιανός (Phashianus colchicus colchicus).  ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/odigi/edafion%20-dietologion.html

Περίληψη Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διατροφής τριών θηραματικών ειδών πτηνών χρησιμοποιώντας διαφορετικά δείγματα υπολειμμάτων τροφής ( πρόλοβοι , στομάχια , κόπρανα ). Τα είδη που μελετήθηκαν ήταν το ευρωπαϊκό ορτύκι ( Coturnix coturnix coturnix), ( στο εξής ορτύκι ) , η o ρεινή πέρδικα ( Alectoris graeca graeca) και ο κολχικός φασιανός (Phashianus colchicus colchicus). ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/odigi/edafion%20-dietologion.html