"Περδικοιστορίες" (Partridges story)...

Αναζητώντας τις κοκκινοπόδαρες νύμφες των βουνών...
19 Pin1 Ακόλουθοι
Αlectoris graeca graeca

Αlectoris graeca graeca


Περισσότερες ιδέες
Περίληψη  Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διατροφής τριών θηραματικών ειδών πτηνών χρησιμοποιώντας διαφορετικά δείγματα υπολειμμάτων τροφής ( πρόλοβοι , στομάχια , κόπρανα ). Τα είδη που μελετήθηκαν ήταν το ευρωπαϊκό ορτύκι ( Coturnix coturnix coturnix), ( στο εξής ορτύκι ) , η o ρεινή πέρδικα ( Alectoris graeca graeca) και ο κολχικός φασιανός (Phashianus colchicus colchicus).  ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/odigi/edafion%20-dietologion.html

Περίληψη Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διατροφής τριών θηραματικών ειδών πτηνών χρησιμοποιώντας διαφορετικά δείγματα υπολειμμάτων τροφής ( πρόλοβοι , στομάχια , κόπρανα ). Τα είδη που μελετήθηκαν ήταν το ευρωπαϊκό ορτύκι ( Coturnix coturnix coturnix), ( στο εξής ορτύκι ) , η o ρεινή πέρδικα ( Alectoris graeca graeca) και ο κολχικός φασιανός (Phashianus colchicus colchicus). ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/odigi/edafion%20-dietologion.html

Η επίδραση των καιρικών φαινομένων και άλλων αβιοτικών παραγόντων στο φαινόμενο της μετανάστευσης, είναι σύνθετη και μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα που εμφανίζεται, καθώς και σε σχέση με τα είδη, την περιοχή, την εποχή και το έτος . Το ίδιο σύνθετη είναι η επίδραση των καιρικών φαινομένων και στα ενδιαιτήματα που επέλεξαν στον νότο για να διαχειμάσουν οι μπεκάτσες ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/mpekatsa/mpekatsa-metakinisis.html

Η επίδραση των καιρικών φαινομένων και άλλων αβιοτικών παραγόντων στο φαινόμενο της μετανάστευσης, είναι σύνθετη και μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα που εμφανίζεται, καθώς και σε σχέση με τα είδη, την περιοχή, την εποχή και το έτος . Το ίδιο σύνθετη είναι η επίδραση των καιρικών φαινομένων και στα ενδιαιτήματα που επέλεξαν στον νότο για να διαχειμάσουν οι μπεκάτσες ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.gpeppas.gr/mpekatsa/mpekatsa-metakinisis.html

Pinterest
Αναζήτηση