1928 ~ Ο Νίκος Καζαντζάκης σε καφενείο κάτω απ' την Ακρόπολη.

Greece Nikos Kazantzakis and Romanian writer Panait Istrati, under the Acropolis

Nikos Kazantzakis at his house in Aegina with his cat Sminthitsa. March 1943.

Nikos Kazantzakis at his house in Aegina Island with his cat Sminthitsa.

Nikos Kazantzakis at his house in Aegina with his cat Sminthitsa. March 1943.

Nikos Kazantzakis at his house in Aegina Island with his cat Sminthitsa.

3. Ο Νίκος Καζαντζάκης με την Ελένη Σαμίου (μετέπειτα Ελένη Ν. Καζαντζάκη) στην Αποικιακή Έκθεση στο Παρίσι. Ιούνιος 1931. (Φωτογραφία Παντελή Πρεβελάκη)

3. Ο Νίκος Καζαντζάκης με την Ελένη Σαμίου (μετέπειτα Ελένη Ν. Καζαντζάκη) στην Αποικιακή Έκθεση στο Παρίσι. Ιούνιος 1931. (Φωτογραφία Παντελή Πρεβελάκη)

"Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create bridges of their own." - Nikos Kazantzakis

Nikos Kazantzakis Greek writer and philosopher, celebrated for his novel Zorba the Greek, considered his magnum opus.

Ο Νίκος Καζαντζάκης στην Κρήτη ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεως των υπό των Γερμανών και Ιταλών διαπραχθεισών Ωμοτήτων εν Κρήτη. Ιούλιος 1945.

Ο Νίκος Καζαντζάκης στην Κρήτη ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεως των υπό των Γερμανών και Ιταλών διαπραχθεισών Ωμοτήτων εν Κρήτη. Ιούλιος 1945.

Καζαντζάκης - Μερκούρη

Nikos Kazantzakis and Melina Mercouri

Nikos Kazantzakis, member of the Central Committee for the Verification of Atrocities on Crete, at the Fournes Village (Crete), receiving information from village women. July 1945. The mother of Katina Leventaki narrates how her daughter disarmed the German soldier.

Nikos Kazantzakis, member of the Central Committee for the Verification of Atrocities on Crete, at the Fournes Village (Crete), receiving information from village women. July 1945. The mother of Katina Leventaki narrates how her daughter disarmed the German soldier.

Ο Νίκος Καζαντζάκης στον ναό της Αφαίας στην Αίγινα. Φθινόπωρο 1927

“The great Cretan writer Nikos Kazantzakis at the Temple of Aphaia in Aegina.

Νίκος Καζαντζάκης :: Η ζωή του :: Βιογραφία :: Φωτογραφίες

Kazantzakis, Nikos a. Translations in the form of books.

1948 με την Ελένη Καζαντζάκη στην Γαλλία

1948 με την Ελένη Καζαντζάκη στην Γαλλία

Pinterest
Search