Κωνσταντίνος Δουλμές

Κωνσταντίνος Δουλμές

Κωνσταντίνος Δουλμές
More ideas from Κωνσταντίνος

Artist Arlo DiCristina produces hyperrealistic paintings on an unlikely canvas—the skin. With an incredible attention to detail and an active imagination,