Περισσότερες ιδέες από το George
Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

Flickr: Organize your photos & videos

[ Ancient Coins ]

[ Ancient Coins ]

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΥΣΙΑΣ - Χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι με σκηνή προετοιμασίας θυσίας ζώου. Μυκήνες, θαλαμωτοί τάφοι, 15ος αι. π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο PREPARATION FOR SACRIFICE - Gold signet ring depicting the preparation of the sacrifice of an animal. Mycenae, Chamber Tombs, 15th C. BC. Athens, National Archaeological Museum

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΥΣΙΑΣ - Χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι με σκηνή προετοιμασίας θυσίας ζώου. Μυκήνες, θαλαμωτοί τάφοι, 15ος αι. π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο PREPARATION FOR SACRIFICE - Gold signet ring depicting the preparation of the sacrifice of an animal. Mycenae, Chamber Tombs, 15th C. BC. Athens, National Archaeological Museum

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Geometric kantharos from Antheia ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Geometric kantharos from Antheia ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ