KostisL
KostisL
KostisL

KostisL

Περισσότερες ιδέες από το KostisL

Λεξιλόγιο για πρόσθεση

Αντιστοιχία ψηφιακής και αναλογικής ώρας - Ήρθε η ώρα!

Περί ανέμων, υδάτων και σχολείου...: Αξία θέσης ψηφίων στους φυσικούς αριθμούς

Λεξιλόγιο για διαίρεση

Λεξιλόγιο για αφαίρεση

Λεξιλόγιο για πολλαπλασιασμό