Σοφια
Περισσότερες ιδέες από το Σοφια
Dogs know, Monday sucks

Dogs know, Monday sucks

Winter is the best time to stay in bed.

Winter is the best time to stay in bed.

Too much Monday, not enough coffee.

Too much Monday, not enough coffee.

Monday?

Monday?

Dear Monday, go step on Lego ;-)

Dear Monday, go step on Lego ;-)

S o f i a' s K i n d e r g a r t e n: Μαθαίνουμε για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ μας στο νηπιαγωγείο

S o f i a' s K i n d e r g a r t e n: Μαθαίνουμε για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ μας στο νηπιαγωγείο

S o f i a' s K i n d e r g a r t e n: Μαθαίνουμε για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ μας στο νηπιαγωγείο

S o f i a' s K i n d e r g a r t e n: Μαθαίνουμε για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ μας στο νηπιαγωγείο

S o f i a' s K i n d e r g a r t e n: Μαθαίνουμε για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ μας στο νηπιαγωγείο

S o f i a' s K i n d e r g a r t e n: Μαθαίνουμε για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ μας στο νηπιαγωγείο

ring toss

ring toss

"laser obstacle course". Tie string to tables and chairs

"laser obstacle course". Tie string to tables and chairs