ΑΝΑΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2310.946.780 θεσσαλονίκη / Ανακαίνιση Κατοικιών- Κατασκευή Ανακαίνιση Επαγγ.χώρων- Κατασκευή
ΑΝΑΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ