Charcoal,50x70cm

Charcoal,50x70cm

Charcoal 50x70cm

Charcoal 50x70cm

Charcoal 50x70cm

Charcoal 50x70cm

Charcoal,50x70cm

Charcoal,50x70cm

My women Pencil on paper

My women Pencil on paper

My women in progress Charcoal on paper

My women in progress Charcoal on paper

My women in progress Charcoal on paper

My women in progress Charcoal on paper

He reminds me someone

He reminds me someone

Μεικτη τεχνική σε φωτογραφικό χαρτί,35x50cm

Μεικτη τεχνική σε φωτογραφικό χαρτί,35x50cm

Pinterest
Search