.;. Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990] Στο χωριό

.;. Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990] Στο χωριό

Giannis Spyropoulos - Houses in Hydra, 1953

Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου – Modern Greek art museum of Rhodes

.:. Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990] Ελληνικό χωριό, Greek village

Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos Study for the Mycenae…

Σπυρόπουλος Γιάννης-1912-1990.Andros-

Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990]

Σπθρόπουλος Γιάννης-1912-1990,An island port-

Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990]

Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos An island port

Σπυρόπουλος Γιάννης-1912-1990.ImageF1965-

Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990]

Σπυρόπουλος Γιάννης-1912-1990.ImageF1965-

Σπυρόπουλος Γιάννης-1912-1990,Kronos-

Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990]

Σπυρόπουλος Γιάννης-1912-1990,Kronos-

Σπυρόπουλος Γιάννης-1912-1990.Landscape with houses

Σπυρόπουλος Γιάννης – Giannis Spyropoulos [1912-1990]

Σπυρόπουλος Γιάννης-1912-1990.Landscape with houses

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Τα έργα του Γιάννη Σπυρόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη...

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Τα έργα του Γιάννη Σπυρόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη...

Pinterest
Search