Κατερίνα Πουλοπούλου

Κατερίνα Πουλοπούλου

Περισσότερες ιδέες από το Κατερίνα

Farbe gehört zu unserem Sein! Vielleicht hat jeder von uns seine eigene. Kerstin Tomancok / Systemische Beratung & Image Consulting

States & Capitals/Presidents Bookmark..Have students make this and then research a topic..how many related?, assassinated?, re-elected?, no vp?, etc. Endless ways to cross the curriculum with history and ELA!