Κριστα Λαμπροπουλου

Κριστα Λαμπροπουλου

Κριστα Λαμπροπουλου
Περισσότερες ιδέες από το Κριστα
I’ve been on a brownie kick lately. I don’t know what’s come over me.  Maybe it’s the stress of selling our house (which we finally sold. Yay!).. and probably the stress of building the new one soon. I dunno. All I know is that these brownies were sent from heaven above. And that …

I’ve been on a brownie kick lately. I don’t know what’s come over me. Maybe it’s the stress of selling our house (which we finally sold. Yay!).. and probably the stress of building the new one soon. I dunno. All I know is that these brownies were sent from heaven above. And that …