Πίτες

32 Pins
 · Last updated 2y
an uncooked pizza dough with a rolling pin
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a yellow plate sitting on top of a table
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
an uncooked pizza dough with a rolling pin on the top and a wooden handle
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a white bowl filled with dough on top of a table
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a white bowl filled with soup on top of a table
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a round yellow object sitting on top of a table
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a piece of yellow paper sitting on top of a white table next to a pair of scissors
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
two pieces of yellow paper sitting on top of each other
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a pie crust in a metal pan on a white counter top, with yellow toppings
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a piece of food that is sitting on a table
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a person rolling dough on top of a table with a rolling pin in the middle
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
two pieces of yellow cake sitting on top of a white tablecloth covered in icing
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
an uncooked pie crust in a pan ready to be baked into the oven
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)
a pie crust in a metal pan on a white counter top, with yellow toppings
Σπιτική Σφολιάτα (βήμα-βήμα)