Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ευκαιρίες επιδότησης
43 Pin43 Ακόλουθοι
All about Business ΕΠΕ :: Σύμβουλοι επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ - Υπηρεσίες πληροφορικής - Αγροτική Ανάπτυξη: Leader Άξονας 4 - Κατά περιοχή

All about Business ΕΠΕ :: Σύμβουλοι επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ - Υπηρεσίες πληροφορικής - Αγροτική Ανάπτυξη: Leader Άξονας 4 - Κατά περιοχή

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αγροτική Ανάπτυξη Μέτρο 112: Εγκατάσταση νέων αγροτών

Αγροτική Ανάπτυξη Μέτρο 112: Εγκατάσταση νέων αγροτών

Νέος Αναπτυξιακός Επενδυτικός Νόμος 4146/2013

Νέος Αναπτυξιακός Επενδυτικός Νόμος 4146/2013

Αγροτική Ανάπτυξη: Μέτρο 123Α

Αγροτική Ανάπτυξη: Μέτρο 123Α

Ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Επιχειρηματική ευκαιρια

Επιχειρηματική ευκαιρια

Επιχειρούμε δυναμικά

Επιχειρούμε δυναμικά

Προκήρυξη προγράμματος LEADER Καρδίτσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων 20 Απριλίου 2015.

Προκήρυξη προγράμματος LEADER Καρδίτσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων 20 Απριλίου 2015.

Pinterest
Αναζήτηση