Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ευκαιρίες επιδότησης
43 Pin43 Ακόλουθοι
Παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η υποβολή αιτήσεων σε δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου

Παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η υποβολή αιτήσεων σε δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια της επιχείρησης σας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. goo.gl/SSvNKA

Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια της επιχείρησης σας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. goo.gl/SSvNKA

Τα στατιστικά στοιχεία, βάσει του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Τα στατιστικά στοιχεία, βάσει του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών  Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Δείτε το Ενημερωτικό για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα"

Υποβολές προτάσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ από 150€. Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προαξιολόγηση της επενδυτικής σας πρότασης.

Υποβολές προτάσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ από 150€. Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν προαξιολόγηση της επενδυτικής σας πρότασης.

Pinterest
Αναζήτηση