Κατερίνα Σύρρου

Κατερίνα Σύρρου

“I'm pretty, but I'm not beautiful. I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil.” “I don't mind living in a man's world, as long as I can b