Κυριακή Παπαγρηγορίου

Κυριακή Παπαγρηγορίου

Ζήσε, αγάπα, γέλα...
Κυριακή Παπαγρηγορίου
More ideas from Κυριακή Παπαγρηγορίου
How to make a neck warmer. Neck Warmers (Button Tricks!) - Step 5

Free tutorial with pictures on how to make a neck warmer in under 40 minutes by sewing and machine sewing with fabric, scissors, and thread. How To posted by Muhaiminah Faiz. in the Sewing section Difficulty: Simple.

decorative pillows | - ADESSA ACCENT PILLOW A | Luxury Bedding, Decorative Pillows ...

Here's an idea for basket weave detail. These are silk bands for a formal look but linen, burlap, cotton can be used for a fun, informal pillow