Κυριάκος Τζιρτζιλάκης

Κυριάκος Τζιρτζιλάκης

Κυριάκος Τζιρτζιλάκης
More ideas from Κυριάκος
Rebel-30 Tones

Egnater Amplification is dedicated to delivering innovative all-tube amplifiers designed to make it easier for you to find the tones you’ve always wanted. Our goal at Egnater is to become your partner in the never-ending quest for the ultimate tone.

ambient-entropy:  Harp Guitar

This lyra harp allows a harp guitarist to play two instruments like a standard guitar to create a deeper melody. (Photo: Worland Guitars) ~ All The Music