ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

40 Pin4 Ακόλουθοι
If your child has dysgraphia, these tools and apps can make writing easier. She may already use some of them at school, but it can help to have them at home, too.

8 Tools for Kids With Dysgraphia

If your child has dysgraphia, these tools and apps can make writing easier. She may already use some of them at school, but it can help to have them at home, too.

Graphic of Classroom accommodations to help students with dyslexia....Follow for Free "too-neat-not-to-keep" teaching tools & other fun stuff :)

At a Glance: Classroom Accommodations for Dyslexia

Graphic of Classroom accommodations to help students with dyslexia....Follow for Free "too-neat-not-to-keep" teaching tools & other fun stuff :)

What is Dyslexia?  What do we tell our teacher? We're happy to share our answers to these questions with our new Dyslexia Card for Teachers. It's available as a free download in pdf form HERE or pu...

What is Dyslexia? What do we tell our teacher? We're happy to share our answers to these questions with our new Dyslexia Card for Teachers. It's available as a free download in pdf form HERE or pu...

Understanding how dyslexic students learn and teaching with corresponding methods will make big impact on learning.

Understanding how dyslexic students learn and teaching with corresponding methods will make big impact on learning.

Minds in Bloom is excited to present Anne-Marie of BayTreeBlog.com who is giving us a TON of great tips on teaching students with dyslexia. You work so hard. You’re dynamite with your students. You spend hours preparing your classroom activities. And yet, your hard work isn’t paying off for all of your students. You’re not alone. Most classroom teachers have a small handful of students who misspell

37 Ways to Help Students with Dyslexia Flourish in the Mainstream Classroom

Minds in Bloom is excited to present Anne-Marie of BayTreeBlog.com who is giving us a TON of great tips on teaching students with dyslexia. You work so hard. You’re dynamite with your students. You spend hours preparing your classroom activities. And yet, your hard work isn’t paying off for all of your students. You’re not alone. Most classroom teachers have a small handful of students who misspell

These posters provide knowledge, understanding, inspiration and direction for children and adults with dyslexia. Enjoy our Dyslexia Posters Free.

These posters provide knowledge, understanding, inspiration and direction for children and adults with dyslexia. Enjoy our Dyslexia Posters Free.

Dyslexia at home: Κόλλησε τα γράμματα! Μια Κιναισθητική άσκηση Φωνημ...

Dyslexia at home: Κόλλησε τα γράμματα! Μια Κιναισθητική άσκηση Φωνημ...

Dyslexia at home: Με το μαγνήτη καλύτερα! Ορθογραφία & Δυσλεξία

Dyslexia at home: Με το μαγνήτη καλύτερα! Ορθογραφία & Δυσλεξία

Dyslexia at home: 10 αφορμές για να γράψει & να διαβάσει το Δυσλεξικό παιδί χωρίς κόπο!

Dyslexia at home: 10 αφορμές για να γράψει & να διαβάσει το Δυσλεξικό παιδί χωρίς κόπο!

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για βελτίωση στη γραφή των γραμμάτων

Περί μαθησιακών δυσκολιών: Άσκηση για βελτίωση στη γραφή των γραμμάτων

Pinterest
Αναζήτηση