Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε:   διαβάζω > διάβασα  αλλά: βάζω > έβασα  έβαλα αγαπώ >...

Τα ανώμαλα ρήματα δε σχηματίζουν τον αόριστο όπως τα υπόλοιπα. Για πα­ράδειγμα, λέμε: διαβάζω > διάβασα αλλά: βάζω > έβασα έβαλα αγαπώ >...

Greek Language, Language Arts, School Themes, School Ideas, Educational Activities, Language Activities, Teaching Kids, Special Education, Grammar

Greek Language, Language Arts, School Themes, School Ideas, Educational Activities, Language Activities, Teaching Kids, Special Education, Grammar

Greek Language, Second Language, Language Arts, Teaching Methods, Teaching Ideas, Language Activities, Classroom Organization, Kids Corner, Elementary Schools

Greek Language, Language Arts, Learn Greek, Language Activities, Kids Corner, Special Education, Grammar, Speech Therapy, Classroom Ideas

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Greek Language, Language Arts, Language Activities, Teaching Kids, Speech Therapy, Kids Corner, Special Education, Grammar, School Grades

Book Activities, Language Activities, Teaching Methods, Greek Language, Language Arts, Speech Therapy, Greek Alphabet, Dyslexia, Learning English

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Pinterest
Search