Νάντια Κορέ
Περισσότερες ιδέες από το Νάντια
Συνέπειες της Εικονομαχίας: α) στην εξωτερική πολιτική, επειδή η εκκλησία της Ρώμης δυσαρεστημένη από τους εικονομάχους αυτοκράτορες απομακρύνθηκε από το Βυζάντιο.  β) στον πολιτισμό, γιατί κατά την εικονομαχία απαγορεύτηκε η παράσταση θείων προσώπων και διατάχτηκε η καταστροφή τους.

Συνέπειες της Εικονομαχίας: α) στην εξωτερική πολιτική, επειδή η εκκλησία της Ρώμης δυσαρεστημένη από τους εικονομάχους αυτοκράτορες απομακρύνθηκε από το Βυζάντιο. β) στον πολιτισμό, γιατί κατά την εικονομαχία απαγορεύτηκε η παράσταση θείων προσώπων και διατάχτηκε η καταστροφή τους.

Σημασία της ήττας των εικονοκλαστών: α) νίκη της ελληνικής πνευματικής παράδοσης. β) τερματίστηκαν οι θρησκευτικές διαμάχες. γ) άρχισε μια περίοδος γόνιμης συνεργασίας κράτους-εκκλησίας.

Σημασία της ήττας των εικονοκλαστών: α) νίκη της ελληνικής πνευματικής παράδοσης. β) τερματίστηκαν οι θρησκευτικές διαμάχες. γ) άρχισε μια περίοδος γόνιμης συνεργασίας κράτους-εκκλησίας.

H β΄φάση (815-843) εγκαινιάστηκε από τον Λέοντα Ε΄τον Αρμένιο. Τερματίστηκε από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα με την σύνοδο του 843 που προχώρησε στην οριστική και πανηγυρική αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων.

H β΄φάση (815-843) εγκαινιάστηκε από τον Λέοντα Ε΄τον Αρμένιο. Τερματίστηκε από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα με την σύνοδο του 843 που προχώρησε στην οριστική και πανηγυρική αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων.

Εξελίχτηκε σε δύο φάσεις: Η α΄φάση 726-787 άρχισε με την απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την χαλκή πύλη της Πόλης και τερματίστηκε με νίκη των εικονολατρών στην Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο(787) η οποία συγκλήθηκε από την αυτοκράειρα Ειρήνη την Αθηναία.Η σύνοδος τάχτηκε υπέρ της τιμητικής προσκύνησης των εικόνων.

Εξελίχτηκε σε δύο φάσεις: Η α΄φάση 726-787 άρχισε με την απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την χαλκή πύλη της Πόλης και τερματίστηκε με νίκη των εικονολατρών στην Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο(787) η οποία συγκλήθηκε από την αυτοκράειρα Ειρήνη την Αθηναία.Η σύνοδος τάχτηκε υπέρ της τιμητικής προσκύνησης των εικόνων.

Παράγοντες που οδήγησαν στην εικονομαχία: α) οι ανεικονικές αντιλήψεις των Ισαύρων. β) η ευνοική πολιτική των Ισαύρων προς τους πληθυσμούς της Μ.Ασίας. γ) οι δεισιδαιμονίες και οι υπερβολές που είχαν  εκδηλωθεί γύρω από τη λατρεία των εικόνων. δ) η επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών. ε) η ιδέα ότι οι ήττες του Βυζαντίου προέρχονταν από την οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας.

Παράγοντες που οδήγησαν στην εικονομαχία: α) οι ανεικονικές αντιλήψεις των Ισαύρων. β) η ευνοική πολιτική των Ισαύρων προς τους πληθυσμούς της Μ.Ασίας. γ) οι δεισιδαιμονίες και οι υπερβολές που είχαν εκδηλωθεί γύρω από τη λατρεία των εικόνων. δ) η επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών. ε) η ιδέα ότι οι ήττες του Βυζαντίου προέρχονταν από την οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας.

Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης υπήρξαν οι αυτοκράτορες Λέων Γ΄(714-741) και Κων/νος Ε΄.

Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης υπήρξαν οι αυτοκράτορες Λέων Γ΄(714-741) και Κων/νος Ε΄.

Από τις αρχές του 8ου ως τα μέσα του 9ου αι. το Βυζάντιο συγκλονίστηκε από τη διαμάχη της Εικονομαχίας, πνευματικής κίνησης που συνδέθηκε στενά με το ερώτημα:Είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή όχι η λατρεία των εικόνων;

Από τις αρχές του 8ου ως τα μέσα του 9ου αι. το Βυζάντιο συγκλονίστηκε από τη διαμάχη της Εικονομαχίας, πνευματικής κίνησης που συνδέθηκε στενά με το ερώτημα:Είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας ή όχι η λατρεία των εικόνων;