Νάντια Κορέ

2 followers
·
1 following
Νάντια Κορέ
More ideas from Νάντια
Συνέπειες της Εικονομαχίας: α) στην εξωτερική πολιτική, επειδή η εκκλησία της Ρώμης δυσαρεστημένη από τους εικονομάχους αυτοκράτορες απομακρύνθηκε από το Βυζάντιο.  β) στον πολιτισμό, γιατί κατά την εικονομαχία απαγορεύτηκε η παράσταση θείων προσώπων και διατάχτηκε η καταστροφή τους.

English: Late century icon illustrating the "Triumph of Orthodoxy" under the Byzantine empress Theodora over iconoclasm. Patriarch Methodios I of Constantinople is on the top right, close to the Virgin. Date Source National Icon Collection British Museum

Σημασία της ήττας των εικονοκλαστών: α) νίκη της ελληνικής πνευματικής παράδοσης. β) τερματίστηκαν οι θρησκευτικές διαμάχες. γ) άρχισε μια περίοδος γόνιμης συνεργασίας κράτους-εκκλησίας.

Σημασία της ήττας των εικονοκλαστών: α) νίκη της ελληνικής πνευματικής παράδοσης. β) τερματίστηκαν οι θρησκευτικές διαμάχες. γ) άρχισε μια περίοδος γόνιμης συνεργασίας κράτους-εκκλησίας.

Εξελίχτηκε σε δύο φάσεις: Η α΄φάση 726-787 άρχισε με την απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την χαλκή πύλη της Πόλης και τερματίστηκε με νίκη των εικονολατρών στην Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο(787) η οποία συγκλήθηκε από την αυτοκράειρα Ειρήνη την Αθηναία.Η σύνοδος τάχτηκε υπέρ της τιμητικής προσκύνησης των εικόνων.

Εξελίχτηκε σε δύο φάσεις: Η α΄φάση 726-787 άρχισε με την απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την χαλκή πύλη της Πόλης και τερματίστηκε με νίκη των εικονολατρών στην Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο(787) η οποία συγκλήθηκε από την αυτοκράειρα Ειρήνη την Αθηναία.Η σύνοδος τάχτηκε υπέρ της τιμητικής προσκύνησης των εικόνων.

Παράγοντες που οδήγησαν στην εικονομαχία: α) οι ανεικονικές αντιλήψεις των Ισαύρων. β) η ευνοική πολιτική των Ισαύρων προς τους πληθυσμούς της Μ.Ασίας. γ) οι δεισιδαιμονίες και οι υπερβολές που είχαν  εκδηλωθεί γύρω από τη λατρεία των εικόνων. δ) η επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών. ε) η ιδέα ότι οι ήττες του Βυζαντίου προέρχονταν από την οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας.

Παράγοντες που οδήγησαν στην εικονομαχία: α) οι ανεικονικές αντιλήψεις των Ισαύρων. β) η ευνοική πολιτική των Ισαύρων προς τους πληθυσμούς της Μ.Ασίας. γ) οι δεισιδαιμονίες και οι υπερβολές που είχαν εκδηλωθεί γύρω από τη λατρεία των εικόνων. δ) η επιθυμία των Ισαύρων να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών. ε) η ιδέα ότι οι ήττες του Βυζαντίου προέρχονταν από την οργή του Θεού για ό,τι συνέβαινε στο χώρο της λατρείας.

Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης υπήρξαν οι αυτοκράτορες Λέων Γ΄(714-741) και Κων/νος Ε΄.

Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης υπήρξαν οι αυτοκράτορες Λέων Γ΄(714-741) και Κων/νος Ε΄.