Γρηγόριος Κυριτσάκης

Γρηγόριος Κυριτσάκης

www.kiritsakis.gr
Κηφισιά / Εργασία, υγεία, φιλότιμο,αλληλεγγύη, αισιοδοξία, λογική, μόρφωση και στόχους για ένα καλύτερο αύριο για το έθνος, για την κοινωνία μας για όλους μας,και στο τέ
Γρηγόριος Κυριτσάκης