Λαμπρινή Labrini Αγγελίδου Angelidou

Λαμπρινή Labrini Αγγελίδου Angelidou

Emily Dickinson I’m Nobody! Who are you? Are you – Nobody – too? Then there’s a pair of us! Don’t tell! they’d advertise How dreary To tell one’s name
Λαμπρινή  Labrini Αγγελίδου Angelidou
More ideas from Λαμπρινή Labrini